HOME

અસ્તિત્વ પર વિચાર

તમે પણ આ અનુભવો, મહેશની સાથે…

contact@feelwithmahesh.org

+919638981696

:: WELCOME ::

‘અસ્તિત્વ પર વિચાર’ બ્લોગમાં હું આપનું સ્વાગત કરું છું.

આપણાં જીવનકાળ દરમિયાન આપણને ઘણાંબધાં અનુભવો થતાં હોય છે, આપણે બહું બધું અવલોકીએ છીએ અને આ બન્ને પરથી જાત-જાતનાં અનુમાનો પણ કરીએ છે. માનવને કુદરતે આપેલ ભાવાનુભૂતિ અને ભાવાભિવ્યક્તિનાં સહજ સ્વભાવને લીધે આપણને આપણી આસપાસની પરિસ્થિતિઓ સાથે ઘણીબધી ઈચ્છાઓ, અપેક્ષાઓ, જરૂરતો અને જવાબદારીઓથી જોડાયેલાં છીએ. હું પણ આવી બધીજ બાબતોમાંથી જીવન દરમિયાન પસાર થાવ છું.

હું આ બ્લોગનાં માધ્યમથી મારાં જીવન-અસ્તિત્વ વિશેનાં મારાં પોતાનાં વિચારો તમારી સામે વિવિધ રીતે પ્રસ્તુત કરી રહ્યો છું. તમે પણ જાગૃત-મનથી આ અનુભૂતિને અનુભવો, મહેશની સાથે!

મહેશ જાદવ

” નથી હું મારી ઓળખ આપતો કે છુપાવતો પણ નથી,

નથી મને કોઈ જોઈ શકતું કે અવગણી શકતું પણ નથી! “

~મહેશ

Welcome to the ‘Consideration on Existence’ blog.

We have a lot of experiences during our lifetime, we observe a lot and also make various assumptions from these two. Due to the innate nature of emotion and expression given to human beings by nature, we are connected with the Situations around us with many desires, expectations, needs and responsibilities. I too go through all these things in my life.

I am presenting my own thoughts about my life-existence to you in various ways through this blog. You too experience this realization with an awakened mind, Feel with Mahesh.

Mahesh Jadav

:: TOP MENU & BUTTONS ::

Feel with Mahesh

ટોપ-મેન્યુમાં દર્શાવેલ આ બટન એ આ વેબસાઈટનું બ્લોગ-પેજ છે. આ પેજ પર તમને મારી બધી જ પોસ્ટો જોવાં મળશે. જે તાજેતરમાં જ પબ્લીશ થઈ હશે એ ઉપર દેખાશે અને ત્યારબાદની બીજી બધી પોસ્ટો, તારીખો મુજબ જેમ વધારે જૂની એમ વધારે નીચે તરફ દેખાશે.

This button shown in the top menu is the blog page of this website. You will see all my posts on this page. What has just been published will appear at the top and all subsequent posts will appear at the bottom as the dates get older.

ABOUT MAHESH & CONTACT ME

આ બન્ને બટન મારી અંગત માહિતીઓ દર્શાવે છે. આ બન્નેમાંથી અનુક્રમે આવતું પ્રથમ એ મારાં પોતાનાં વિશે જણાવે છે અને બીજું મારી સાથે સંપર્ક માટેની માહિતી પૂરી પાડે છે. તમે મારાં વિશે જાણી શકો છો અને મારો સંપર્ક પણ કરી શકો છો.

Both of these buttons display my personal information. The first of these two, respectively, provides information about myself and the second provides contact information for me. You can find out about me and also contact me.

CATEGORIES

આ બટન પર ક્લિક કરવાથી કે માઉસનું તીર રાખવાથી ડ્રોપ-ડાઉન રીતથી પોસ્ટની અલગ-અલગ કેટેગરીઓ ખુલશે. તમે એમાંથી કોઇપણ કેટેગરીમાં સીધાં જ જઈ શકો છે અને તેને સંબંધિત બધી જ પોસ્ટોને જોઈ અને વાંચી શકો છો.

Clicking on this button or holding the mouse arrow will open different categories of posts in a drop-down mode. You can go directly to any of these categories and view and read all related posts.

:: RECENT POSTS ::

સમૂહ જીવન અને માણસ! (The Human Society and A Man)

If a man wants to live in a group and be united, he must first maintain rhythm in both his inner and outer systems! Let’s start from there! Man himself understands that being enslaved in ideological matters would really be considered a devaluation of the God-given power of ‘free thinking’!

Microsoft Teams app Full Demo in Gujarati for College Professors

MS TEAMS app is currently very much useful for online teaching and learning in schools and colleges of gujarat state.
So, today im going to demonstrate to you all my professor friends that how you can deliver lecture in MS TEAMS app…
I Have covered all points here regarding the teams app.

If you want to learn more about this app or you have any problem you can go through the Microsoft website.

:: ABOUT & CONTACT ::

MY DESIGNATION

GPSC-GES CLASS-II 2018

Assistant Professor in Chemistry at Government Arts and Science College, Morvahadaf, Dist-Panchmahals, Gujarat(INDIA)

Get In Touch

contact@feelwithmahesh.org
+919638981696

mpjadav4338@gmail.com

feelwithmahesh@gmail.com

SOCIAL MEDIA ACCOUNTS

FACEBOOK

INSTAGRAM

TWITTER

YOUTUBE

:: SUBSCRIPTION, CONTACT AND FEEDBACK FORM ::

Consideration on Existence

‘FEEL WITH MAHESH’

contact@feelwithmahesh.org

+919638981696

Contact

contact@feelwithmahesh.org

09638981696